MILJÖ OCH HÅLLBARHET

På Hotell Syfabriken arbetar vi för att främja en hållbar utveckling i samhället.

Vi strävar efter att erbjuda produkter och tjänster som med bibehållen kvalitet har producerats med minsta möjliga miljöpåverkan.

VÅRA MÅLSÄTTNINGAR är

Vårt hållbarhetsarbete ska ingå som en naturlig del i vårt dagliga arbete.

Vi arbetar både med långsiktiga och direkta insatser för att minska vårt klimatavtryck och vi stävar efter att kontinuerligt förbättra och utveckla vårt hållbarhetsarbete.

RESTAURANG OCH KÖK

När vi lagar mat och dukar upp i restaurangen sätter vi hållbarhet i fokus genom att:

 • Vi arbetar kontinuerligt för att minska vårt matsvinn.
 • Vi erbjuder mestadels vegetariskt kost.
 • Vi väljer alltid råvaror efter säsong.
 • Vid val av råvaru- och dryckesleverantörer premierar vi närodlat och svenskproducerat.
 • Vårt mål är att använda så stor mängd av råvaran som möjligt, samt att använda upp alla matinköp för att minska mat- och energisvinn.
 • Vi har valt bort bordslinne för att minska mängden tvätt.
 • Vi arbetar för att minska vår vattenförbrukning, genom att minska mängden disk.

 

HOUSEKEEPING

Vi har tagit ett viktigt hållberhetsinitiativ. Där du som enskild gäst ges större möjlighet att själv påverka ditt klimatavtryck under din vistelse.

Genom att sluta städa rum som egentligen inte behöver städas sparar vi tillsammans vår miljö.

För dig som bor hos oss längre än en natt innebär det att vi inte städar ditt rum per automatik.

Men om du vill att vi städar så gör vi självklart det. Det kostar inget extra, vänligen kontakta personalen.

I vår housekeeping tar vi också ansvar för våra gäster, medarbetare och miljö genom att:

 • Vi strävar efter att använda parfymfria produkter för att tvätta sängkläder, täcken, kuddar och handdukar samt arbeta för att erbjuda rumsprodukter som är miljövänliga, utan allergener och utan parabener.
 • 100 % av våra tvätt- och diskmedel är miljömärkta. 95 % av vårt städmedel är miljömärkt.
 • Vi ser också till att inte använda mer produkter än nödvändigt. Det minskar både vår påverkan på miljön och på de människor som använder kemikalierna.
 • När det gäller energi gillar försöker vi vara sparsamma. Därför uppmanar vi till exempel våra gäster att använda sin handduk fler än en gång.

 

AVFALLSHANTERING

Vi jobbar för att minska mängden avfall, samt att återvinna och återanvända så mycket som möjligt. Exempel på åtgärder vi genomfört inom avfallshantering är:

 • Vi källsorterar allt vårt avfall efter: glas, metall, organiskt avfall, papper, papp, hård plast, mjuk plast.
 • Avfallskärl med fack efter sortering finns i alla konferenslokaler och hotellrum.
 • Vi prioriterar användningen av bionedbrytbara engångsartiklar och fasar ut plastartiklar. Vi använder inga engångsplastmuggar.
 • Vi byter ut alla våra glödlampor till LED-ljus.

 

INKÖP

Vi ställer alltid krav och undersöker miljövänliga alternativ vid kontakt med leverantörer.

 • Vi sträver efter att alla våra leverantörer skall vara miljöcertifierade.
 • Vi köper miljövänliga kontorsmaterial i så stor utsträckning som möjligt.
 • Alla våra trycksaker kommer från miljömärkta tryckerier. Vi minskar även mängden tryckt material och utnyttjar i större utsträckning digitala lösningar.

 

RESOR OCH TRANSPORT

Vi främjar hållbart resande till oss genom att:

 • Erbjuda laddningsstationer för elbilar.
 • Vi informerar och berättar om möjligheten att resa kollektivt till oss med buss och tåg.
 • Vi premierar lokala leverantörer och närproducerade råvaror för att minska transportsträckor.

LADDA DIN ELBIL

På baksidan av Hotell Syfabriken finns semisnabba laddstolpar för dig som har el- eller hybridbil.

Varje stolpe har två uttag, totalt finns möjlighet att ladda fyra bilar samtidigt och du laddar enkelt med en Typ 2-kabel. Elen i laddstolparna är märkt med Bra Miljöval.

Betalning

Du betalar för din laddning via betalsystemet Park & Charge. Det finns två sätt att betala, per kWh med månadsfaktura eller per timme med ditt bankkort. Vill du betala med ditt bankkort följer du enkelt instruktionerna på laddstolpen.

Pris;

2,50 kr/kWh med månadsfaktura eller 2 kr/minut vid direktbetalning med kort.

 

SOCIAL HÅLLBARHET

Vi arbetar för att skapa en hållbar arbetsmiljö för våra anställda genom flera olika insatser:

 • Ett systematiskt arbetsmiljöarbete vilket innebär att vi har fokus på hälsofrämjande insatser och att vi arbetar processinriktat och systematiskt med arbetsmiljö, rehabilitering och kompetensutveckling för all vår personal.
 • Friskvårdsbidrag till anställda.
 • Arbetstrygghet genom kollektivavtal.
 • Nolltolerans mot kränkningar och trakasserier.
 • Ökad medvetenhet om vårt hållbarhetsansvar bland personalen.